Annat som kan vara kul att kolla in:

Fynda på min loppis, mycket radiorelaterat jox.

Polisradiohistoria - ett måste för dig som är intresserad av polisradio.

Om du ska ha radiokalas så glöm inte detta ;-)

 

SRA/Ericsson C600
C602 = 68 - 88 MHz
C604 = 136 - 174 MHz
C605 = 380 - 520 MHz

 

C600.EXE + exempelfil (läs disclamern) Ny version 2020 med lite buggrättning!

C600 tekniska data

 

C600 Broschyr

 

C600 Bruksanvisning

 

pdf-fil 19 MB

Servicemanual C605

 

Klicka för PDF-fil

Modifiering av manapp C600 för användning av lysdioder

 

C600-sidan

C600 är en radio som tillverkades av SRA (senare Ericsson) under åren 1979 - 1991. Radion var mycket före sin tid med många avancerade systemfunktioner som konkurrenterna saknade. Den modell som tillverkats i störst serier är Maxicommodellen som har 7 LED-siffror och full knappsats. Det finns också några "snik-modeller" med färre knappar och reducerad display.

Radion

C600 finns på tre frekvensband 80, 160 och 400 MHz. Radion har en begränsad frekvensgenerator som bara klarar en liten del av varje frekvensband. Maximalt 3,75 MHz kan täckas. Emellertid finns sk. trebandare där radion kan täcka tre sådana delband på 3,75 MHz vardera ( 2 delband på UHF). Varje delband fordrar en speciell styrkristall. Radion är ofta försedd med en sk FMO (frekvensmodulerad oscillator), denna gör att man kan ha tre delband på både sändare och mottagare. FMO:n gör det också möjligt att arbeta i full duplex vilket var ovanligt för en mobilradio på den tiden. Och är det fortfarande tror jag. C600 är en gammal konstruktion från sjuttiotalet som har överlevt och sitter än i dag i många lastbilar, bussar, polisbilar och brandbilar i många länder. C600 ersattes omkring 1990 av Ericsson C700.

Kodpluggen

En unik egenskap med C600 är kodpluggen. Iden med kodpluggen är att en användare ska kunna ta med sig sin kodplugg och sätta i vilken som helst av firmans bilar och på så sätt få med sig sina personliga parametrar. Så långt fungerar det ok. Om alla radio är lika. Man skulle ju lätt tro att man kan ta vilken kodplugg som helst och sätta i vilken radio som helst och få med sig alla egenskaper. Så bra är det tyvärr inte. Radion måste var bestyckad med rätt logik, rätt kristaller, trimmad till rätt delband osv för att det ska funka. Redan i nästa radiomodell, C700, gick man ifrån iden med kodpluggar.

Kodpluggen innehåller ett bipolärt prom på 4 x 512 bitar (4 x 256 för äldre pluggar). Pluggen kan brännas en gång, blir det fel så är det bara att slänga den. På sluttampen av C600:ans livstid fanns omprogrammerbara kodpluggar som innehöll ett EEPROM och kunde alltså omprogrammeras hur många gånger som helst. Värt sin vikt i guld i dag.

Problemet med kodpluggar i dag är att de är svåra att få tag på och är dyra. Inte så många personer har rätt kunskaper och rätt verktyg för att programmera en kodplugg heller. Lite hjälp kan jag ändå bistå med. Jag har ett litet DOS-program för att editera kodpluggar. Skulle du vara lycklig ägare av en omprogrammerbar kodplugg så är detta program guld! Man kan enkelt ändra frekvenser i en plugg men du måste veta vilka kristaller som sitter i radion. Du måste givetvis ha tillgång till en prombrännare och en adapter för pluggen. Inte alla prombrännare fixar detta, en brännare som jag vet funkar är Dataman S4 inställd på SEEQ 2864. Programmet finns att ladda ner här. Till alla program finns naturligtvis en disclamer, även till detta. Läs noggrant här.

Produktnyckeln

Radion har en lite krånglig "produktnyckel" som finns tryckt på en etikett på varje radio. Med hjälp av den kan man läsa ut vad det är för typ av radio man har stött på.

Kristaller

För att klara ut vad din C600 klarar för frekvenser måste du först ta reda på vilka kristaller som sitter i den. Kristallerna brukar betecknas Y, X och O. Det är inte säkert att det finns alla tre kristallerna i radion det kan vara två eller bara en. Varje kristall ger ett frekvensband på ca 3 MHz för antingen sändaren eller mottagaren. En radio med tre kristaller kan till exempel ha två mottagarband och ett sändarband (eller tvärtom). Om sändaren är av sk FMO-typ (kallas ibland slingsändare) så genererar varje kristall både sändar- och mottagarband.

Vilken typ av sändare?

Om radion är utrustad med sk FMO-sändare så kan varje kristall ge både sändarband och mottagarband vilket är en fördel. Det kan i en simplexradio innebära tre sändarband och tre mottagarband på VHF (två band på UHF). Om det är en duplexradio så används FMO-oscillatorn för att generera duplexavståndet, dvs avståndet mellan sändarens och mottagarens frekvens. FMO:n innehåller en kristall och frekvensen brukar anges på en pappersetikett på den blanka burken. På en simplexradio med FMO-sändare är oftast FMO-frekvensen 10,7 MHz eller 21,4 MHz vilket är samma som radions MF (mellanfrekvens). För att se om din radio har FMO-sändare eller inte kolla bilderna nedan eller kolla typetiketten på baksidan av radion.

C600 med vanlig standardsändare C600 med FMO-sändare

Hur kollar jag vilka frekvenser radion klarar av?

Först läser du vad det står på kristallerna X, Y och O. Sedan räknar du ut möjliga frekvenser för en kristall i taget enligt följande formel:

Lägsta mottagarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + MF + 1,25
Högsta mottagarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + MF + 5,25

Lägsta sändarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + 1,25
Högsta sändarfrekvens i MHz = (Kristallfrekvensen * faktor) + 5,25

Skulle det vara en radio med FMO-sändare där FMO:n ligger på samma frekvens som MF:en (vanligast) då skippar man att räkna ut sändarfrekvenserna, de blir nämligen samma som mottagarfrekvenserna!

Radiotyp MF Faktor Antal delband
C602 = 68 - 88 MHz 10,7 MHz 1 3
C604 = 136 - 174 MHz 21,4 MHz 2 3
C605 = 380 - 520 MHz 21,4 MHz 6 (ibland 5) 2

Exempel: Kolla vad en kristall på 66,7625 MHz kan användas till i en C602 med standardsändare.

Lägsta mottagarfrekvens = (66,7625 * 1) + 10,7 + 1,25 = 78,7125 MHz
Högsta mottagarfrekvens = (66,7625 * 1) + 10,7 + 5,25 = 82,7125 MHz

Lägsta sändarfrekvens = (66,7625 * 1) + 1,25 = 68,0125
Högsta sändarfrekvens = (66,7625 * 1) + 5,25 = 72,0125

Några ritningar som kan vara bra att ha när man meckar med C600:

Anslutningsenheten ("Tvålkoppen") Klicka! Installationsritningen, Klicka!
 
Manöverenhet C600 Maxicom         Logikenhet C600 Maxicom