Annat som kan vara kul att kolla in:

Fynda på min loppis, mycket radiorelaterat jox.

Polisradiohistoria - ett måste för dig som är intresserad av polisradio.

Om du ska ha radiokalas så glöm inte detta ;-)

Ericsson F800
F802 = 68 - 88 MHz
F804 = 144 - 174 MHz
F805LL = 370 - 415 MHz
F805L = 378 - 415 MHz
F805M = 400 - 443 MHz
F805H = 430 - 470 MHz

F800.EXE

F800 Produktblad

F800 Tekniska data

Field service manual

 

 

Klicka för att ladda ner servicemanualen

F800-sidan

F800 har använts som basstation i systemen MRS3000 och MRS5000. Den finns på de tre vanliga frekvensbanden både i simplex och duplex. Den kan också användas som fristående relästation. Lådan innehåller radioenhet, linjepanel mot manöversystemet eller radioväxel samt duplexfilter (om det är duplexversion), även yttre duplexfilter kan anslutas om det handlar om smalbandsduplex. Linjepaneler finns för olika typer av manöversystem. Själva radioenheten är en C700 radiomässigt men har ett speciellt logikkort speciellt för basstationer. Programmeringen av radioenheten är mycket enkel, det är bara frekvenserna man lägger i ett eeprom. F800 strömförsörjes av en extern nätdel för 12 volt dc.

 

F800 med frontplåten borttagen, linjepanel för MRS5000 (LP3) och avsedd för externt duplexfilter

F800 Radioenhet
Radioenheten ser ut som en C700 radioenhet, men det är bara på utsidan. Logikkortet skiljer sig helt från C700, det är ett förenklat logikkort i F800. Radion behöver inte kunna några systemfunktioner, dessa ligger i den linjepanel man ansluter.

Radion kan innehålla 15 kanaler som standard, med en enkel utbyggnad kan den ha 255 kanaler.

Radiokortet i F800 är identiskt med de radiokort som finns till C700 simplex och duplex.

Du kan inte sätta en C700-front på en F800 radioenhet (den går sönder då!). Inte heller kan du sätta radion i en kassett avsedd för C700.

 Så proggar man en F800
På logikkortet sitter ett Xicor 28C64 EEPROM, i detta prom lägger man frekvensen/frekvenserna som man vill använda, ingen trimmning behövs. För att skapa prommet används det lilla dos-programmet F800.EXE. Programmet fungerar bara på en gammaldags långsam dator, funkar under Windows 98/95 eller helst bara DOS.

Med programmet exporterar man en fil i Motorola S1-record-format som man sedan använder för att bränna kodprommet i en vanlig prombrännare med mjukvara. Man kan alltså inte progga med PC och programmeringskabel direkt in i radion som på en C700.

F800.EXE kan du ladda ner i spalten till vänster.
 

Firmware
För att F800 ska fungera på rätt sätt bör senaste firmware installeras. Kolla etiketten på prommet. Om din F800 har programversionern från R1A - R3A så bör den uppgraderas till R4A som är den senaste (sista) versionen med minst antal buggar. R3A ska definitivt undvikas, den kan ibland hänga sändaren kvar i sändning. R4A kan laddas ner här. Filen är i Motorola S-record format och checksumman på prommet ska bli F800 (!).  

Bakplanskortet
Till vänster om radioenheten i F800-lådan finns plats för linjepaneler av olika typer. Ett bakplanskort sammankopplar alla funktioner. Kortet har separata anslutningskontakter för MRS5000-system och MRS3000-system. På kortet finns en kanalomkopplare med 16 lägen. Vid användning av linjepanel ska den ställas i läge 0. Om F800 används utan linjepanel kan kanal ställas med omkopplaren. Till höger om omkopplaren finns plats för en extra omkopplare som ger möjlighet till upp till 255 kanaler.

Lysdioderna indikerar följande:
- Grön =  12 volt drivspänning
- Röd = indikerar sändning
- Gul = brusspärr öppen.

Duplex
F800 finns i duplexversion för att fungera som repeater eller duplexbas. Lådan kan då anpassas för internt duplexfilter eller externt duplexfilter. För externt duplexfilter förses lådan med dubbla N-kontakter för RX och TX, en liten utbyggnadssats finns för detta. Om internt duplexfilter ska användas monteras detta på en uppfällbar plåt som placeras i överkant inne i lådan. Se bild! Plåten har också plats för fler filter om man till exempel behöver bandpassfilter för extra mottagarselektivitet.

Linjepaneler
Till F800/F850 finns flera olika linjepaneler beroende på i vilket system radion ska arbeta. Dessa är de vanligaste:

LP100, LP200 och LP210. Dessa linjepaneler används till systemen som kallas MRS2000 och MRS3000. Detta är system med en eller flera manöverapparater till en basstation via 2- eller 4-tråd.

LP3 (bilden). Denna används när basstationen är ansluten via 4-tråd till en radioväxel typ TC549. LP3 sköter all CCIR tonsignallering och tidsövervakningar i systemet. Den kommunicerar med radioväxeln via FFSK 1200 bps. Denna linjepanel kan även användas som reläpanel i en fristående relästation. Antingen med 13-ton relästart eller vanlig 5-ton eller 11-ton med nummeranalys och regenerering av tonanropet.

Servicelur
För att underlätta service och underhåll på F800 finns en speciell servicelur (byggd på C700 telefonlur). Luren ansluts i frontkontakten på radioenheten.

Om inte kanalval sköts från linjepanelen eller från omkopplaren på bakplanet så kan kanalval göras med ratten på luren, annars ställs den på 0. Radiotrafik kan utväxlas med PTT-knappen. Vidare finns LED för kanalval, PTT och 12 Volt. Bananhylsor finns för linjenivå in och ut.

Servicebox
Som alternativ till serviceluren finns en servicebox som har separat telefonlur. I övrigt samma funktioner.

Om inte kanalval sköts från linjepanelen eller från omkopplaren på bakplanet så kan kanalval göras binärt med vippströmbrytarna på boxen, annars ställs de på 0. Radiotrafik kan utväxlas med PTT-knappen på luren eller med vippomkopplaren. Vidare finns LED för kanalval, PTT och 12 Volt. BNC-kontakter finns för linjenivå in och ut samt banankontakter för att mäta drivspänning.


Ritningar

   
Installationsritning kan vara bra att ha, klicka för att ladda ner!  Bakplanet i F800-lådan, klicka för pdf-fil!