C700 firmware R6A

C700 standard brux (3M pdf)

Prom C704-marin-2m.zip

Instruktion C704 Marin-2m

Prom C702 amatörradio 4m

C700-COACH

Prom för 69 MHz fria kanaler

COACH-filer 69 MHz

C702 som polisscanner (588kB pdf-fil + promfiler)

 

C700 Bruksanvisning

 

C700 Broschyr

 

C700 Tekniska data

C700 kodprom med hjälp av prombrännare

Om du saknar RIB-box till C700 men har tillgång till prombrännare med mjukvara som klarar Motorola S-record (det gör nästan alla) så är detta en alternativ metod att fixa ett kodprom. Kodprommet är ett EEPROM av typen Xicor 28C64 som kan återanvändas och brännas direkt utan föregående radering.

  När du har din färdiga S01-fil laddad, välj PC-LOTE från huvudmenyn.
     
  I PC-LOTE väljer du "Inställningar" och "Till prombrännare". Som destination väljer du alternativet "XXXANXX.DIO" genom att trycka på Enter ett antal gånger. Lämna menyn med Esc. Detta blir ditt filnamn för den brännbara Motorola S-record filen. Ingenting annat behöver ändras i denna meny.
     
  I nästa steg går du till "Individnummer" och väljer "Ladda prombrännare" då kommer din promfil att skapas. Filen får du sedan läsa in i programvaran till din prombrännare. Eventuellt får du döpa om filen från .dio till .mot eller vad nu din mjukvara anser att en Motorolafil ska heta. Sedan är det bara att bränna ditt prom och sätta det tillbaka i radion, klart!